Choď na obsah Choď na menu
 


Chaldejci, numerológia a magické čísla

Numerológia je veľmi rozšírenou zábavkou a ako som už písala inde, výpočet a významy sa líšia od autora k autorovi. Každý z nás musí nájsť to pravé pre seba podľa vlastnej intuície.

V knihe „Hviezdne znamenia“ Od Lindy Goodman (2010)  som natrafila na chaldejskú numerológiu a myslím si, že stojí za to ju spracovať a ponúknuť vám ju ako bonus k tomu všetkému čo už viete (alebo vedieť budete).

Linda tvrdí, že numerologická abeceda je pravdivá len jedna a to práve chaldejská. Nakoľko som si túto abecedu preverila, nemám potrebu to Linde neveriť a používam ju tiež. Presnú chaldejskú abecedu vám prinesiem na konci článku.

V podstate sa chcem venovať skôr zaujímavým a magickým číslam, ktoré dokážu krásne matematické divy. Ale po poriadku.

Pôvod čísel je možno neznámy, no o číslach predsa len vedeli, hovorili a rozumeli ich významu napríklad Hermés Thowt, starovekí Chaldejci, Egypťania, Hindovia, eséni a mudrci z arabského sveta. Hovorí vám niečo pojem precesia zemskej osi? Nuž, toto poznali vyššie spomínaní mudrci a zistili, že precesia (v astronómii dlhodobý kužeľovitý pohyb zemskej osi okolo kolmice na zemskú obežnú dráhu; posúvanie bodov rovnodennosti) nastáva každých 25 735 rokov. Ako to vyrátali, to ostáva záhadou. Nežili ani tak dlho a ani nemali na to prístroje, ktoré by to vypočítali. Súčasná veda tento fakt už len po storočiach namáhavej práce potvrdila a uznala PRESNOSŤ starovekých výpočtov. Nuž, tento fakt musíme skrátka len akceptovať.

Ako tvrdí Linda, numerológia a astrológia sú naveky vzájomne zviazané. Každé astrologické znamenie ovláda určitá planéta. A každá planéta vibruje podľa určitého čísla:

0 – mocné číslo planéty Pluto, vládcu Škorpióna.

1 – číslo Slnka, vládcu Leva.

2 – číslo Mesiaca, vládcu Raka.

3 – číslo planéty Jupiter, vládcu Strelca.

4 – číslo planéty Urán, vládcu Vodnára.

5 – číslo planéty Merkúr, vládcu Blížencov a Panny. (Poznámka: Linda tvrdí, že je to len dovtedy, kým neobjavíme planétu Vulkán, ktorá je skutočným vládcom Panny.)

6 – číslo planéty Venuša, vládkyne Býka a Váh. (Kým sa neobjaví planéta Pan – Horus, skutočného vládcu Býka.)

7 – číslo planéty Neptún, vládcu Rýb.

8 – číslo planéty Saturn, vládcu Kozorožca.

9 – číslo planéty Mars, vládcu Barana.

Možno by som trocha mohla zabŕdnuť do teórie vzniku človeka. Samozrejme, je veľmi veľa teórii a nejdem ich tu opisovať, to by bolo na niekoľko článkov, ak nie na sériu. Ale poukážem na jeden fakt, na ktorý som pri štúdiu viacerých kníh natrafila. Nakoľko sa tento bod vyskytoval nezávisle tu aj tam, považujem to za znamenie, že tu by to zrniečko pravdy aj mohlo byť. Každá teória tento fakt nazýva inak, preto to vysvetlím tak po svojom. V podstate ani tak nejde o to, AKO vznikol človek, ale ČO sa s ním stalo. Čo by ste povedali na nejakú sínusoidu evolúcie? Alebo ako tomu hovorí Linda – strata milosti (pád)? Skrátka, ak je ľudstvo na nejakej vysokej úrovni, dokáže to, čo nedokáže ľudstvo ani v 21. storočí s pomocou vymakaných prístrojov. Lenže odrazu HOP a opäť sme tak nejak roztrúsení a odkázaní sami na seba a boj o holú existenciu nám velí prežiť – nie riešiť múdrosti sveta. Nuž, toto sa mne osobne celkom pozdáva a aspoň čiastočne to odpovedá na otázky, ako v ďalekej praminulosti ľudia dokázali bez súčasných prístrojov a techniky počítať, stavať, tvoriť a byť na oveľa vyššej duchovnej úrovni ako dnes, hoci podľa archeológov to možné predsa nebolo. No, asi bolo...

Inými slovami, myslím si, že mnoho múdrosti je v našich hlavách už dávno známych, len si potrebujeme spomenúť. Ak sa teda náhodou neblížime opäť k tomu zlomu, že začneme zliezať zo stromov...

V súvislosti s tým spomínaním je potrebné spomenúť objavenie numerického systému numerológie a trojrozmernej matematiky. Práve vtedy začína proces evolúcie, ktorý či chceme alebo nechceme, je úzko spätý s LÁSKOU.

Zoznámim vás s Lindiným „trojnožkovým človekom“.

„Človek najprv pochopil čísla 1,2, a 3. Položil na zem palicu, ktorá predstavovala jeho samého alebo číslo 1. Potom položil na zem druhú palicu predstavujúcu jeho družku. Mal teda dve palice a takto prišiel k číslu 2. Keď položil k sebe horné konce palíc v tvare obráteného V, spodné konce ostali oddelené. Nakoniec položil naspodok tretiu palicu, ktorá predstavovala dieťa. Tri palice vytvorili trojuholník, najstarší známy duchovný symbol: OTEC – MATKA – DIEŤA – logos. Náš pomaly chápajúci človek onedlho nakreslil okolo troch palíc kruh, aby chránil seba, družku aj dieťa pred votrelcami a zlom. Potom postavil palice do zvislej polohy, zamyslel sa nad kruhom  - a tak sa zrodil pojem trojnožky.“

Medzi najzaujímavejšie čísla o ktorých je potrebné písať sú čísla 7, 3, 6, a 9. A potom o nule a jednotke.  Prečo?

Sedmička sa pokladá za duchovné číslo, alebo za tajomné číslo, ktoré predstavuje duchovnú stránku vecí. Vysvetlenie by sme mohli hľadať v knihe Genezis, kde sa hovorí o symbolických siedmych dňoch stvorenia, v Svätom písme sa viackrát spomína siedme nebo, sedem trónov, sedem pečatí, alebo príbeh o Jerichovi, kedy dobyvatelia sedemkrát obišli mesto a na siedmy deň padli jeho múry. Ezechiel hovorí o siedmych anjeloch, ktorí chodia po celej Zemi. Chaldejci, Hindovia a Eséni odhalili to, že číslo 7 je jediné číslo, ktorým možno deliť číslo večnosti (142 857). Máme sedemdňový týždeň, spomenutý v knihe Genezis, čo astronómov dosť udivuje, lebo sedemdňové periódy nezapadajú presne ani do mesiacov ani do ročných období. Toto číslo by si človek prirodzeným spôsobom teda zrejme neosvojil.

Nula predstavuje moc. Čím viac núl pridáte k nejakému číslu, tým bude mocnejšie. Nula je číslo večnosti, ktoré zobrazuje hada, ktorý požiera vlastný chvost. Takto preniká pozitívna energia do negatívnej a vzniká tretí druh energie – všemocný, ktorý obsahuje ako negatívnu, tak aj pozitívnu energiu ale nie je rovnaký ani z jednou z nich.

Číslo 1 je prvé číslo, ktoré človek pochopil. Ak pridáte k jednotke toľko núl, aby ste vytvorili 1 000 000 alebo viac a vydelíte ho mystickým číslo 7 dostanete číslo 142 857, ktoré sa od počiatku sveta nazýva posvätným. Skúšala som to s viacerými nulami  - dané číslo sa bude opakovať. A prečo tomuto číslo hovoria posvätné? Lebo keď ho zrátate, prídete k číslu 27 a to zas po zrátaní dáva výsledok 9 – reprezentanta elektrickej energie a hmotného života planéty. Deviatka je teda posvätným číslom večnosti. Môžeme to pomenovať aj inak. K číslu prvotnej príčiny alebo Stvoriteľa (1) pridáme číslo moci (0) a vydelíme číslom mystéria a duchovného rozmeru vecí (7) dopracujeme sa k číslu 142 857. Po jeho zrátaní sa dostaneme k číslu hmotného života (9). Veľmi stručný princíp našej existencie.

Číslo 9 je koniec, finalita a na deviatke sa budujú naše materialistické výpočty, pokladá sa za číslo elektrickej energie a v hmotnom význame za číslo všetkého života na tejto planéte. Toto číslo je teda veľmi zaujímavé aj z iných pohľadov. Je to vlastne akousi alfou a omegou.

Zrátajte všetky čísla numerického systému: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 = 45. Ak zrátame 4+5, dostaneme deviatku. Tomu sa nedá vyhnúť. Môžeme pokojne povedať, že deviatka ako „veľký šéf“ je nezničiteľná. Môžeme ju donekonečna násobiť, pripočítavať k nej vlastný násobok, aj tak sa v konečnom dôsledku dopracujeme opäť k číslu 9. Toto sa nedá uplatniť na žiadnom inom čísle. Skúste si vynásobiť napríklad 2 x 9 = 18 a 1 + 8 = 9. Alebo 5 x 9 = 45 a 4 + 5 = 9. Alebo 3 x 9 = 27 a 2 + 7 = 9. Myslím, že príkladov je dosť. Poďme trocha do inej sféry – hviezdny rok trvá 25 920 rokov, súčet roku dáva výsledok 18 a a to sa redukuje na 9. Hviezdny rok úzko súvisí práve s precesiou. Precesia postúpi o jeden stupeň za 72 rokov. 7 + 2 = 9. Platí to aj pri akomkoľvek inom stupni. Napríklad pohyb o dva stupne trvá 144 rokov, o tri 216 a tak ďalej, no a všetky tieto čísla po zredukovaní dávajú výsledok 9. Náhoda? Nie. Je to súčasť synchronizovanej harmónie vesmíru. Alebo astrologický kruh – je to 360 stupňov. Redukujeme opäť na 9. Deväť mesiacov trvá, kým žena vynosí a porodí dieťa. Deň má 86 400 sekúnd, po zrátaní dostaneme 18 a to je opäť 9. Takto by som mohla pokračovať ďalej. Snáď spomeniem zaznávané číslo 666. Skúste sa naň pozrieť inak. 6 + 6 + 6 = 18. A to je opäť 9. Hm. Skrátka číslo človeka a šelmy.

Preradím teraz na číslo 6 – na Venušu. Deviatka je Mars, číslo agresivity, prenikavosti a muža. Číslo 6 je číslom Venuše, lásky, pozitívneho porozumenia a ženy. Teda ide o mužské a ženské vibrácie. Keď 6 pripočítate k 9, dostanete 15 a to po zredukovaní je 6. Teda láska vyhrala a láska je VŠETKÝM. Univerzálny zákon nepripúšťa inú možnosť. Ak dáme 6 a 9 vedľa seba, dostaneme 69, čo je vlastne aj astrologický symbol znamenia Raka, ktorý predstavuje rodičovstvo.

Môžeme povedať, že ide o vzájomnú reverziu (návrat, otočenie).  Asi najpresnejšie to vyjadruje symbol jin a jang – v každom mužovi je kúsok ženy a a každej žene kúsok muža. Starí mudrci považovali číslo 15 (súčet šestky a deviatky) za číslo kúzel a mystérií. Ak muža a ženu spája láska, je to hotový zázrak.

Šestku tvoria dve trojky. Šestka a jeho polovica teda trojka sú integrálnou matematickou súčasťou mystéria deviatky (pojem tretej dimenzie). 3 x 3 = 9, 3 + 3 = 6, 3 + 6 = 9.

Ako píše Linda, mier na zemi nastane až vtedy, keď sa pozemšťania naučia, ako prevrátiť a transformovať hmotné číslo 9 do harmonickej polarity čísla 6. Lebo veď šestka je vlastne len obrátená deviatka a naopak.

A na záver ešte také zaujímavé porovnania čísel 3, 6 a 9.

Ak vynásobíte trojku s ostatnými číslami (malá násobilka) a následne výsledky zredukujete, dostanete sa k číslam 6 - 9 - 3, dokonca presne v tomto poradí. Začínate dvojkou. Príklad 2x3=6, 3x3=9, 4x3=12 (1+2=3), 5x3=15 (6), 6x3=18 (9)... Ak to isté spravíte s číslom 6, dopracujete sa k opakovaného výsledku v poradí 3-9-6. No a násobky čísla 9 bez pardonu po zredukovaní vždy dávajú číslo 9. Môžeme sa s tým trocha pohrať. Ak spočítate zredukované čísla v násobkoch trojky, výsledok po zredukovaní je 6. Pri šestke 3 a pri deviatke 9.

Ak by ste tento systém využili pri akomkoľvek inom čísle, nedopracujete sa k tak presnému opakujúcemu sa systému. Skrátka čísla 3 – 6 – 9 nerozlučne patria k sebe a nedajú sa nijako oddeliť. K deviatke snáď ešte jedna zaujímavosť. Už vieme, že je to číslo hmotné, alfa a omega, kráľ čísel. Ale deviatka je aj JEDINÉ číslo, ktoré vracia život. Obdarúva iné číslo energiou. Ako? Prirátajte deviatku k akémukoľvek inému číslu a číslo sa nestratí. Výsledok po zredukovaní totiž vyjde opäť to číslo, ku ktorému ste deviatku prirátali. Napríklad 9+5 = 14 (1 + 4 = 5), 9 + 8 = 17 (1 + 7 = 8), 9 + 3 = 12 (1 + 2= 3). 

Osobne som sa pokúšala s tým hrať a aj keď Linda uvádzala len jednoduché čísla, experimentovala som so zloženými a výsledok ma neskutočne fascinoval.

Ak začnete toto „kúzlenie“ s deviatkou na zloženom čísle dopracujete sa vždy k rovnakému rozloženému číslu. Príklad pre pochopenie.

9 + 22  = 31, po rozložení výsledku 3 + 1 = 4 ale pôvodné zložené číslo 22 rozkladáme na 2 + 2 = 4.

9 + 18 = 27 (18 = 9 a 27 je opäť 9)

9 + 45 = 54 (54 = 9 a 45 = 9)

Takže funguje to.

Všetkým prajem krásne počítanie a vieru v lepšiu budúcnosť, ktorú nám čísla sľubujú. Ak totiž spočítate lásku (6) k duchovnému číslu (7) dostaneme číslo 13, ktoré po zredukovaní je 4. Štyrka ako taká je číslo karmy ale hlavne číslo patriace k Uránu, teda planéte, ktorá ovláda Vodnára. A my vstupujeme (vstúpili sme) do veku Vodnára, ktorý podľa kozmických čísel by mal byť šťastnejší napriek dnešným obavám. Ak teda my samotní obyvatelia Zeme sa napriek všetkému neprestaneme chovať tak ničivo ako doteraz. Lebo ak niečo dokáže matičku Zem zničiť, nebudú to kataklizmy ale my. Myslím si, že stojí za to o ňu bojovať.

No a na záver sľúbená chaldejská numerologická abeceda.

 

Chaldejská numerologická abecedda
A = 1 H = 5 O = 7 V = 6
B = 2 I = 1 P = 8 W = 6
C = 3 J = 1 Q = 1 X = 5
D = 4 K = 2 R = 2 Y = 1
E = 5 L = 3 S = 3 Z = 7
F = 8 M = 4 T = 4  
G = 3 N = 5 U = 6  

 
 


Posledné fotografieMessangerArchív

Kalendár
<< september >>
<< 2019 >>
Po Ut St Št Pia So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Štatistiky

Online: 10
Celkom: 535153
Mesiac: 19452
Deň: 709